Právní služby poskytuji jak na osobních schůzkách tak i písemnou formou. Po navázání bližší spolupráce jsem schopen řešit Vaše požadavky i telefonicky či emailem dle vzájemné dohody. 

V konkrétní rovině sepisuji a kontroluji smlouvy; připravuji právní stanoviska, rozbory a analýzy; zastupuji před soudy a správními úřady; účastním se jednání souvisejícími s poskytováním právních služeb; poskytuji obecné právní poradenství etc.

Zaměřuji se především (nikoli však výlučně) na poskytování právních služeb v následujících oblastech:

 • převody a nájmy domů, bytů, pozemků včetně zřizování věcných břemen
 • sepisování a revize kupních smluv, smluv o dílo a dalších typů smluv
 • právo související s řízením a chodem obchodních společností (s.r.o., a.s., v.o.s., k.s.)
 • právní služby živnostníkům
 • vymáhání či zajišťování pohledávek
 • pracovní právo
 • stavební právo
 • náhrada škody
 • rozvody, vypořádání společného jmění manželů, výživné a další otázky rodinného práva
 • dědické právo
 • směnečné právo
 • právo duševního vlastnictví
 • zastupování poškozeného v trestním řízení, trestní oznámení, atp.
 

tri-gracie-014.jpg