JUDr. Václav Maisner, nar. 1984

V roce 2010 jsem ukončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.), kde jsem následně úspěšně složil rigorózní zkoušku (JUDr.). Od prvního ročníku na právnické fakultě jsem se věnoval práci v advokátní kanceláři. Po ukončení studia jsem pokračoval jako advokátní koncipient a nyní vykonávám advokacii jako samostatný advokát. Ve své praxi poskytuji komplexní právní služby jak jednotlivcům a menším obchodním společnostem, tak i velkým korporacím holdingového typu. Kromě zkušeností v advokacii jsem absolvoval i stáže na dvou pražských soudech. Ve své praxi se zaměřuji především na občanské, obchodní a správní právo.

 

tri-gracie-014.jpg